Leren evalueren

Wil jij het leeraanbod in jouw organisatie evalueren? Met dit leerprogramma voor L&D afdelingen geef je een evaluatiestrategie voor je leeraanbod vorm.

Wat levert het op?

Het doel van dit programma is dat je in zes workshops toewerkt naar een meetinstrument dat past bij jouw visie op leren en evalueren. Dit start bij het bepalen van je ambitie. Je gaat een meetinstrument ontwerpen, ontwikkelen, testen en implementeren. En je leert hoe je op basis van de data beslissingen neemt en tot verbeteracties komt. 

Het programma Leren Evalueren bestaat uit zes modules. In elke module verdiep je je in literatuur, maak je voorbereidende opdrachten, deel je je ervaringen en visie met groepsgenoten en volg je een online workshop. Hieronder vind je een beschrijving van de verschillende modules, zodat je weet wat je kunt verwachten. 

 

Het programma bestaat uit 6 modules

1: Van start met evalueren

Waarom willen we eigenlijk evalueren? Wat is het doel ervan? We laten ons inspireren door de bekendste modellen uit ons vakgebied en we bepalen welk model of welke modellen jullie aanspreken.

2: Van strategie naar plan

Nu we weten welke evaluatiemodellen bij je voorkeuren passen, ga je je daarin verdiepen. En we werken een concreet evaluatieplan uit: welke methoden en welke instrumenten willen we wanneer inzetten? 

3: Meetinstrumenten ontwikkelen

Je kiest een meetinstrument uit dat je gaat ontwikkelen. Dat kan een vragenlijst zijn voor je leeraanbod of een instrument om de impact van grote maatwerk leerprogramma’s te evalueren.

4: Meetinstrumenten testen

We maken het meetinstrument compleet en bereiden een test voor met echte proefpersonen om het instrument nog beter te maken. Ook maken we een plan voor een zo hoog mogelijke respons.

5: Data is binnen… en nu?

Na de test zet je het meetinstrument in. De verzamelde data gaan we analyseren. Zo komen we tot acties, aanbevelingen en eventuele aanpassingen aan het leeraanbod dat we hebben geëvalueerd. 

6: Kick forward en open ruimte

We blikken terug en maken we een concreet plan voor je vervolg. Dat kan zijn het uitbreiden van je gekozen aanpak, het ontwikkelen van een nieuw instrument of een toolbox met tips voor verbeteracties.

 

 

Interesse?

Is het Leren Evalueren programma iets voor jou of voor je organisatie? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken. Dit programma wordt uitgevoerd door een van de volgende personen: 

Ilona Boomsma – adviseur Leren & Evalueren

Britt Brackenie – adviseur Leren & Ontwikkelen