Deze periode gaan we aan de slag met het ontwerpen en ontwikkelen van een leertraject waarin online en offline leerinterventies met elkaar worden gecombineerd. Beter bekend als blended learning. Samen met mijn studiegenoten Marit en Judith hebben wij het leer- en ontwikkelspel gespeeld. Om inzicht te krijgen in je eigen leerproces, de mogelijkheden om deze te verbeteren én als startpunt voor onze samenwerking. Het uitgangspunt is dat er vijf factoren zijn die het succes van leren bepalen:

 1. Leervoorwaarden
 2. Leermotieven
 3. Manieren van leren
 4. Leerbelemmeringen
 5. Leervaardigheden

Wie en wat heb jij nodig om fijn te leren?

Vol enthousiasme pakken we de eerste stapel met kaarten. Daarop staan allerlei leervoorwaarden. De vraag daarbij is: wie en wat heb ik nodig om fijn te leren? Met een gekleurde munt geef je aan wat voor jou belangrijk is. Leg je de munt in het midden dan wordt er aan de voorwaarden voldaan. Voldoet het nog niet, dan leg je de munt aan de zijkant. Hierover ga je dan met elkaar in gesprek.

Voorbeelden:

 • Plezier hebben in het leren
 • Het geleerde in de praktijk toepassen
 • Deskundige en inspirerende begeleider

leervoorwaarden-leerenontwikkelingsspel

Wat prikkelt jou om te leren?

Waarom leer je? Dat zijn de leermotieven. Een nieuwe ronde met kaartjes leggen we op de tafel neer. Je wordt geprikkeld om na te denken waarom je eigenlijk leert. Ontzettend interessant om de persoonlijke verhalen hierbij te horen. Sommige motieven zijn ontstaan door situaties die je vroeger mee hebt gemaakt. Je gaat na op welke manier dit je leerproces beïnvloedt.

Voorbeelden:

 • Ik wil deskundiger worden op een bepaald gebied
 • Uit persoonlijke interesse in een onderwerp
 • Trots kunnen zijn op jezelf

leermotieven-leerenontwikkelingsspel

Hoe ga je het liefst te werk bij het leren?

Hoe verloopt leren bij jou? Welke aanpak vind je het fijnst? Ben je een praktijkmens, wil je daarin experimenteren en doen óf leer je het liefst in een groep door met anderen te praten, ervaringen en zienswijzen te delen. Wat is het effect van het aanwezig zijn of het ontbreken van deze manier van leren?

 • Het liefst leer ik door het zelf te doen
 • Ik leer door nieuwe kennis te combineren met wat ik al weet
 • Wat ik ook fijn vind is om mijn gedrag of dat van anderen te onderzoeken en te begrijpen

manierenvanleren-leerenontwikkelingsspel

Wie of wat belemmert jou om te leren?

Dit onderdeel kwam bij mij wel even binnen. Je gaat na wie of wat jou belemmert. Het gesprek hierover aangaan is machtig interessant. Want als je ineens doorhebt dat dit jou belemmert dan voel je de drang om daar iets mee te doen. Een nieuw leerdoel is bij mij ontstaan om sneller hulp te vragen als ik zelf vastloop. En mijn studiegenoten gaan mij ook een spiegel voorhouden op het moment dat ik weer met allerlei nieuwe ideeën aan kom zetten.

Voorbeelden:

 • Ik ben bang om niet aan de verwachtingen van anderen te voldoen
 • Er zijn veel te veel dingen die ik interessant vind
 • Ik stel hoge eisen aan mezelf

leerbelemmeringen-leerenontwikkelingsspel

Wat moet ik kunnen om effectief te leren?

Dat zijn de leervaardigheden. Je legt de gekleurde munt weer in het midden of aan de zijkant om aan te geven in hoeverre je beschikt over deze vaardigheden. Vervolgens is er nog een stapel kaarten waar je vijf vaardigheden uitpikt waar je nog niet over beschikt. Je gaat met elkaar het gesprek aan om te achterhalen waar je jezelf verder in wil ontwikkelen en hoe je dit gaat vormgeven.

Voorbeelden:

 • Mezelf inleven in een ander
 • Omgaan met kritiek en complimenten
 • Afspraken maken en nakomen

leer-vaardigheden-leerenontwikkelingsspel

leervaardigheden-leerenontwikkelingsspel

Wat levert het leer- en ontwikkelspel op?

Met al deze inzichten kun je een persoonlijk leerprofiel opstellen. Hoe werkt leren en ontwikkelen bij jou? Je gaat na of er factoren zijn waar je last van hebt en invloed op uit kunt oefenen. Hoe ga je dit dan vormgeven? Welke stappen kun je zetten om de situatie te verbeteren? Wij hebben het ingezet om elkaar ook beter te leren kennen. Als startpunt in de samenwerking, waarbij we rekening houden met de valkuilen en sterke punten van de ander. Al moet ik wel toegeven dat ik leukere spellen heb gespeeld, het is wat eentonig, toch zie ik ook zeker de toegevoegde waarde als je een leerinterventie gaat ontwerpen voor een specifieke doelgroep.

Want wat doe je als je weet:

 • Dat de doelgroep voornamelijk uitdagende opdracht wil uitvoeren in de praktijk?
 • Dat de ze het spannend vinden om in nieuwe situaties te stappen? Of om hulp te vragen?
 • En dat zij het belangrijk vinden dat de begeleider inspireert en deskundig is?

Dan neem je dit mee in je ontwerp, geef je dit door aan de ontwikkelaar en zorg je dat de juiste trainer geselecteerd wordt.