Vorige week hebben Rob Marrevee en Renee Bruijstens ons meegenomen in een model over persoonlijke groei. Met dit model ben je in staat om je zichtbaarheid als opleidingskundige binnen organisaties te vergroten. Ik neem je mee in het model.

Een driehoek vol drama

In het model staat onderaan de welbekende drama driehoek met daarin drie rollen:

  • Slachtoffer
  • Dader
  • Redder

In deze driehoek staan angst en drama centraal. Zowel tijdens je werk als thuis kom je soms in deze driehoek terecht. Een dader wijst anderen op hun zwakke plekken, een slachtoffer voelt zich hulpeloos en een redder lost de situatie op zonder dat dit aan hem of haar gevraagd is.

Een driehoek vol liefde en passie

In het model staat bovenaan een driehoek vol liefde en passie met daarin drie elementen:

  • Verantwoordelijkheid
  • Authenticiteit
  • Waardering

In deze driehoek staat liefde en passie centraal. Onder verantwoordelijkheid wordt verstaan regie nemen over je eigen aandeel, reflecteren en fouten durven toe te geven. Authenticiteit gaat over staan voor wie je bent. Jezelf uitspreken, grenzen aangeven en eerlijk zijn over je gevoelens. Bijvoorbeeld als je ergens niet achterstaat. Onder waardering verstaan we dat je jezelf en anderen aanmoedigt, complimenten geeft en anderen respecteert. Een ander de ruimte geven of vrijlaten hoort hier ook bij.

Bewegen in het model voor persoonlijke groei

Hoe kom je in het model voor persoonlijke groei van onder de lijn naar boven de lijn? Hieronder deel ik een aantal inzichten met je die jou helpen om te bewegen in het model.

Bewustwording is de eerste stap

De eerste stap is dat je doorhebt wat er gebeurt en wat jou aandeel hierin is. Redders zoeken bijvoorbeeld slachtoffers. Dit is iets waar ik mezelf in herken. Op korte termijn geeft dit mij veel voldoening. De vraag die centraal staat: is dit wel zo effectief? Je houdt namelijk de situatie met elkaar in stand en je plaatst de slachtoffer en dader in die positie. In de workshop werd benadrukt dat vragen stellen helpt, zoals:

  • Wie of wat heb je nodig om het op te lossen?
  • Wat heb je al gedaan? Wat voor effect had dit?
  • Welke volgende stap zou je kunnen zetten?

Hiermee bereik je dat de ander in beeld krijgt wat het probleem is en welke mogelijke oplossingen er zijn. Neem de verantwoordelijkheid niet over. Ga samen sparren over de mogelijkheden en laat ze het zelf oplossen.

Een voorbeeld

Een manager heeft aan een trainingsbureau gevraagd om een voorstel te doen. Hij heeft jou als opleidingskundige uitgenodigd om tijdens het gesprek aanwezig te zijn. In eerdere gesprekken heeft de manager aangegeven budget te hebben voor een dagdeel. Tijdens het gesprek merk je op dat de ontwerper blijft aandringen op een training van twee dagdelen met het argument dat anders het gewenste effect niet bereikt gaat worden. Je merkt dat het blijft wringen en kiest ervoor om een interventie te doen. Je gaat naast de manager zitten en gaat met hem in gesprek: als ik het goed begrijp wil je een training van een dagdeel, dan gaan we dat toch doen? Er valt letterlijk een last van zijn schouders af. Je stelt vragen als: hoe ziet het ideale programma er volgens jou uit? Wat heeft op dit moment prioriteit? Welke onderdelen kunnen op dit moment gemist worden? Aan het eind van het overleg hebben ze een training van een dagdeel ontworpen wat aan de wensen van de manager voldoet.

Ook al denk jij dat twee dagdelen beter is. De manager bepaalt en is verantwoordelijk voor zijn team inclusief het budget. Als je uiteindelijk niet achter het ontwerp staat heb je altijd de keuze of je eraan mee wilt werken of niet.

Inleven

Naast bewustwording van je rol helpt het om tijdens de situatie de volgende vragen in je gedachten te beantwoorden: wat doet dit met mij? En met de ander? En wat gebeurt er tussen ons? Tijdens de workshop werd benadrukt dat als je dit bespreekbaar maakt tijdens het gesprek dit veel op kan leveren. Ik ga het eens uitproberen.

Kies voor liefde niet voor angst!

Dit model voor persoonlijke groei overtuigt je om te handelen vanuit verantwoordelijkheid, authenticiteit en waardering. Sta je ergens niet achter? Bijvoorbeeld in een situatie waarin een manager een training wil laten organiseren, terwijl je weet dat dit het probleem niet oplost. Kaart dit dan aan. Op deze momenten jezelf uit durven spreken is goud waard: een opleiding is niet altijd de beste oplossing.

 

Weet jij hoe je de beste verhalen vertelt? Lees mijn vorige blog over storytelling.