Support van leidinggevenden is een van de twaalf hefbomen voor transfersucces. Leidinggevenden worden vaak niet of nauwelijks betrokken bij transfer. Terwijl zij veel invloed hebben. Ons advies: onderzoek waarom leidinggevenden transfer nog niet ondersteunen, voordat je met een oplossing komt. 

Blog: deze 12 hefbomen zorgen voor transfersucces

Waarom ondersteunen leidinggevenden transfer niet? 

Ina Weinbauer-Heidel onderzocht de redenen waarom leidinggevenden transfer niet ondersteunen. Variërend van de onbekendheid met het thema tot de angst om door de mand te vallen. Herken je een van de onderstaande reacties? Dan is er werk aan de winkel. Alhoewel het soms vrij ingewikkeld is om hier ‘open’ het gesprek over te voeren.

transfer-leidinggevenden

1. Transfer staat niet op de agenda van leidinggevenden

De eerste reden gaat over het gebrek aan kennis over transfer. Deze leidinggevenden weten niet dat er een transfer-probleem is. Laat staan dat ze snappen welke rol zij hebben om transfersucces te bereiken. Dit is de meest voorkomende reden.

2. Gebrek aan verantwoordelijkheid 

Het klinkt een beetje cru: een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Toch wordt de volgende reactie nog regelmatig gegeven: ‘Jullie leveren ze toch kant-en-klaar af?’ Leidinggevenden die dit zeggen voelen zichzelf niet verantwoordelijk voor transfersucces. Ze verwachten dat L&D de medewerkers klaarstoomt en dat zij daar vervolgens niets meer voor hoeven te doen.

3. Transfer is niet urgent genoeg voor leidinggevenden 

De derde reden kan zijn dat de leidinggevenden andere prioriteiten hebben. Zij geven voorrang aan andere taken. Het stimuleren van medewerkers om transfersucces te bereiken verdwijnt dan op de achtergrond. Het kan ook zijn dat ze zichzelf verliezen door de waan van de dag. En dat zij door hun leidinggevenden ook op andere resultaten worden gestuurd.

4. Opbrengsten zijn niet helder 

Als je niet weet wat er na afloop van de training anders moet zijn, is het logisch dat je ook niet weet hoe je medewerkers kunt ondersteunen. Deze vierde reden gaat dus over onduidelijke doelen en opbrengsten voor de leidinggevenden.

5. Angst en verzet 

Dit gaat over de angst om door de mand te vallen. Bijvoorbeeld wanneer een leidinggevende onvoldoende kennis heeft over de modellen die worden gebruikt. Of weinig afweet van een specialistisch thema. Deze angst kan ervoor zorgen dat een leidinggevende alles over de training vermijdt. Ook kan er verzet voorkomen op extra initiatieven: ‘Is dit écht allemaal nodig?’

Voor elk probleem een oplossing

Heb je de oorzaak gevonden? Pas dan wordt het mogelijk om een passende oplossing te zoeken. Een leidinggevende die de inhoud van de training onvoldoende kent, kun je helpen met een goede samenvatting. En tips voor het voeren van een goed gesprek. Hartstikke handig toch? Merk je dat het een ver-van-mijn-bed-show is voor leidinggevenden? Introduceer dan een verkorte versie. Neem ze mee in de inhoud van de training. In de blog: Leidinggevenden die de impact van trainingen vergroten vind je meer inspiratie om van leidinggevenden échte transfersupporters te maken. 

 

britt-en-ilona